Loading...
Integration 2018-03-11T18:35:55+00:00

I vårt arbete för stärkt integration har vi två fokusområden, att hjälpa nyanlända till sysselsättning och att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. De flesta av våra aktiviteter kombinerar dessa fokus, eftersom forskning och erfarenhet visar att yrkesmässig och social integration går hand i hand.

SOCIAL INTEGRATION

Vi skapar forum för social integration genom idrottsaktiviteter och genom våra stora högtidsfiranden för alla.

YRKESMÄSSIG INTEGRATION

Vi hjälper nyanlända till sysselsättning genom mentorskapsprogram och jobbsökningskurser.

Jobbsökningskurs

I vår jobbsökningskurs samlar vi volontär som coachar nyanlända i deras jakt på arbete. Vi går igenom moment som karriärplanering, CV-skrivning, arbetssökning via bemanningsbolag och kontaktnät, tränar på arbetsintervjuer och tränar på sociala koder på svenska arbetsplatser. Unikt för kursen är att det är lika många volontärer som jobbsökare vid varje kurstillfälle så att varje deltagare får en personlig coach.

Mentorskap

I våra mentorskapsprogram matchar vi nya och etablerade svenskar med varandra. Genom kontinuerliga träffar och stöd av Nema Problema arbetar de tillsammans för att den nyanlände ska nå ett mål relaterat till långsiktig försörjning samtidigt som de utvecklar en personlig relation präglad av glädje och ömsesidighet.

Högtidsfiranden

Vi tror att möten mellan människor med olika bakgrund är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. Vi anordnar högtidsfiranden som brukar locka hundratals människor samt vara mycket uppskattade och uppmärksammade. Tillsammans skapar vi ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle.