Loading...
Integration 2018-02-09T04:04:39+00:00

SOCIALA EVENT

Våra socialt inriktade satsningar är bland annat i form utav integrationshögtidsfiranden som lockar hundratals gäster, massa olika idrottsaktiviteter, språkcafé och vårt tjejforum Stjärnsystrar.

JOBBSKAPANDE

Våra yrkesinriktade satsningar består huvudsakligen i våra mentorskapsprogram för nyanlända unga talanger respektive nyanlända akademiker, vår arbetsförberedande kurs Jobbpiloten samt jobbcoaching och jobbmatchning.

Jobbpiloten

Jobbpiloten är en kurs där etablerade svenskar hjälper nyanlända i deras jakt på arbete. Vi går igenom moment som karriärplanering, CV-skrivning, arbetssökning via bemanningsbolag och kontaktnät, tränar på arbetsintervjuer samt berättar om sociala koder på svenska arbetsplatser. Unikt för kursen är att det är lika många etablerade svenska ”coacher” som nyanlända ”jobbsökare” vid varje kurstillfälle.

MentorMe

MentorMe är ett mentorskapsprogram där nyanlända svenskar paras samman med etablerade svenskar. Genom kontinuerliga träffar och stöd av Nema Problema Foundation arbetar de tillsammans för att den nyanlände ska nå ett mål relaterat till studier eller arbete samtidigt som de utvecklar en personlig relation präglad av glädje och ömsesidighet

Stjärnsystrar

Vårt tjejforum Stjärnssytrar samlar kontinuerligt tjejer från alla Stockholms förorter för roliga såväl som nyttiga aktiviteter. Exempel på aktiviteter är studiebesök, inspirationsföreläsningar, tivoli, bowling och picknick. Med jämna mellanrum anordnas ett event under namnet Sthlmsystrar där hundratals tjejer från olika förorter samlas för att nätverka, dansa, skratta och utbyta erfarenheter.