Loading...
Integration2018-04-27T15:14:43+00:00

I vårt arbete för stärkt integration har vi två fokusområden, att hjälpa nyanlända till sysselsättning och att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. De flesta av våra aktiviteter kombinerar dessa fokus, eftersom forskning och erfarenhet visar att yrkesmässig och social integration går hand i hand.

SOCIAL INTEGRATION

Vi skapar forum för social integration genom idrottsaktiviteter och genom våra stora högtidsfiranden för alla.

YRKESMÄSSIG INTEGRATION

Vi hjälper nyanlända till sysselsättning genom mentorskapsprogram och jobbsökningskurser.

Jobbsökningskurs

I vår jobbsökningskurs samlar vi volontär som coachar nyanlända i deras jakt på arbete. Vi går igenom moment som karriärplanering, CV-skrivning, arbetssökning via bemanningsbolag och kontaktnät, tränar på arbetsintervjuer och tränar på sociala koder på svenska arbetsplatser. Unikt för kursen är att det är lika många volontärer som jobbsökare vid varje kurstillfälle så att varje deltagare får en personlig coach.

Mentorskap

I våra mentorskapsprogram matchar vi nya och etablerade svenskar med varandra. Genom kontinuerliga träffar och stöd av Nema Problema arbetar de tillsammans för att den nyanlände ska nå ett mål relaterat till långsiktig försörjning samtidigt som de utvecklar en personlig relation präglad av glädje och ömsesidighet.

Högtidsfiranden

Vi tror att möten mellan människor med olika bakgrund är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. Integration kan verka svårt och lite läskigt. Att gå på fest däremot, det är kul och enkelt. Som en del i vårt arbete för integration anordnar vi stora högtidsfiranden där nya och etablerade svenskar möts för att bryta fördomar, bygga relationer och bara ha det härligt tillsammans. Firandena brukar locka många människor, få stor spridning i media och de förknippas alltid med glädje och positivitet.
This website uses cookies and third party services. Ok