Loading...
Mentorprogram 2018-05-18T07:57:32+00:00

Ökade kontakter till gagn för alla!

Att stärka de sociala banden mellan nya och etablerade svenskar är avgörande för lyckad integration, inte minst eftersom mer är 70% av arbeten i Sverige förmedlas genom kontakter. Och mentorskap har visat sig vara en särskilt effektiv metod för att hjälpa nyanlända till såväl sysselsättning som en mer meningsfull social tillvaro. Dessutom ger mentorskap etablerade svenskar viktiga insikter i livet som nyanländ i Sverige och det är såklart roligt för både nya och etablerade svenskar att lära känna en människa som har en bakgrund väldigt olik ens egen.

Nema Problema Ungdomsmentorer

I Nema Problema Ungdomsmentorer matchas nyanlända ungdomar med etablerade unga vuxna som hjälper till med att formulera och uppnå mål relaterade till studier eller arbete. Samtidigt får de tillsammans jobba med personlig utveckling och lära sig om migration och integration. Sist men inte minst anordnas massa roliga sociala aktiviteter och alla deltagare träffar nya vänner. Programmet pågår i ett år. (Se mer information i broschyren)

Nema Problema Yrkesmentorer

I Nema Problema Yrkesmentorer matchas nyanlända akademiker i jakt på jobb med etablerade mentorer som har utbildning och tidigare karriär som liknar den nyanländes. Därefter träffas man på individuella möten för att dela erfarenheter, kunskap och kontakter. Dessutom anordnas yrkesplatsbesök och kompetensutvecklande aktiviteter som man får gå på om man vill. Programmet pågår i åtta månader. (Se mer information i broschyren)

Vill Du Vara Med?

Vad härligt! Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.