Stärkt integration ger ett hållbart Sverige

I en turbulent och globaliserad samtid är antalet människor som rör sig över landsgränser högre än någonsin tidigare. Detta ställer samhället inför nya och stora utmaningar, liksom nya och stora möjligheter. Och för att möta migrationens följder krävs insatser från samtliga sektorer i samhället – det offentliga, företag och civilsamhället.

Men det räcker inte med att dessa sektorer agerar var för sig. För att kunna möta migrationens utmaningar och tillvarata dess möjligheter på bästa sätt måste samhällets sektorer även uppmärksamma varandra och samarbeta.

Join our mission

Nema Problema arbetar aktivt med samarbeten och är alltid på jakt efter nya partnerskap. Vidare är vi helt beroende och djupt tacksamma för det stöd, både i form av resurser och kompetens, som många ger oss. Tillsammans skapar vi ett bättre och mer inkluderande Sverige!

Samarbeta med oss

Varje situation är unik och Nema Problema anpassar alltid samarbeten till den specifika kontexten. I menyn på denna sida hittar ni länkar till mer information om hur just er typ av organisation kan samarbeta med oss.

Stöd oss

Det finns flera sätt för organisationer och företag att stödja oss och vi är tacksamma för allt stöd vi kan få, både i form av kom- petens och resurser. Kontakta oss så ser vi till att finna ett upplägg som passar er.