Arbete som stärker både samhälle och företag

Företag är en nyckelaktör i arbete för integration, inte minst genom att sitta på möjligheten att skapa arbetstillfällen och kontakter med arbetsmarknaden. Och arbete för integration innebär inte bara en viktig samhällsinsats, det medför även viktiga affärsmässiga fördelar! Från tillfälle att fylla kompetensbehov, till breddade perspektiv, till möjligheter att nå nya kundgrupper, till motiverade medarbetare.

Vi behöver bli fler som engagerar oss

Nema Problema har erfarenhet av framgångsrika samarbeten med många företag. Med hjälp av forskning och erfarenhet har vi identifierat ett antal aktiviteter som särskilt givande både för samhället och er affär:
– Mentorprogram
– Inspirerande föreläsningar och utbildning
– Rekrytering av nyanländ kompetens

Vi är emellertid öppna för andra typer av samarbete och strävar alltid efter en lösning som passar er.

Så arbetar vi tillsammans med er

Ett värdeskapande samarbete för mångfald och integration måste anpassas till den specifika kontexten och förankras i företagets verksamhet, gärna på flera plan. Som startskott på samarbetet ser vi gemensamt över era intressen och relevanta områden som ni önskar fokusera på. Sedan definierar vi mål och tar fram en ömsesidigt värdeskapande samarbetsplan.

Mentorprogram – ett lyckat exempel

“Genom Nema Problemas mentorprogram får vi dela med oss av vår branschspecifika kompetens och erfarenhet till personer som är nya i Sverige. Vi kan verkligen göra skillnad för människor och hjälpa dem etablera sig. Det känns fantastiskt.”

– Eoin Laird, VD Finance Recruitment

Ta gärna kontakt så hittar vi ett givande samarbete

Vilhelm Skolgund

Företagsansvarig
ville@nemaproblema.se
+46(0) 76-629 32 39