Arbete för en hållbar och inkluderande framtid

Antalet utrikes födda i Sverige är nästan 2 miljoner, varav en stor och växande andel kommit hit som asylsökande eller flyktingar. Detta medför både utmaningar och möjligheter, inte minst för kommuner. De som kommer hit ska erbjudas bostäder, utbildning och arbete – samtidigt kommer de att fylla kompetensbehov, säkra pensioner för en åldrande befolkning och berika vår kultur.

Kommuner och det offentliga är emellertid inte ensamma i kampen för en lyckad integration, även civilsamhället spelar en viktig roll. Och såväl forskning som erfarenhet visar att för lyckad integration krävs samarbete mellan kommuner och lokala civila organisationer.

Samarbete för integration

Nema Problema har erfarenhet av framgångsrika samarbeten med många kommuner. Med hjälp av forskning och erfarenhet har vi identifierat ett antal aktiviteter som särskilt givande i samarbete för lyckad lokal integration:
– Mentorprogram för nyanlända ungdomar
– Inspirerande föreläsningar och utbildning för kommunens medarbetare
– Lustfyllda aktiviteter där nya och etablerade kommuninvånare kan mötas

Vi är emellertid öppna för andra typer av samarbete och strävar alltid efter en lösning som passar er.

Så arbetar vi med er

Ett värdeskapande samarbete för integration måste anpassas till den specifika kontexten och bygga på lokala behov. Som startskott på samarbetet ser vi gemensamt över kommunens intressen och vilka områden som ni önskar fokusera på. Sedan definierar vi mål och tar fram en ömsesidigt värdeskapande samarbetsplan.

Ni får mångdubbelt tillbaka

Den absoluta merparten av arbete som utförs inom Nema Problema består av frivilliga insatser. Vi har hundratals aktiva volontärer vars ideella insatser motsvarar flera heltidsanställningar per år. Således kan en krona som investeras i Nema Problema ge mångdubbelt tillbaka, vilket skapar förutsättningar för lägre kostnader i kommunens arbete för integration. Dessutom innebär ett samarbete med oss en möjlighet till att skapa meningsfullt engagemang hos kommunens invånare.

Ta gärna kontakt och se om vi kan hitta vi ett givande samarbete

Vilhelm Skolgund

Ansvarig för kommunsamarbeten

ville@nemaproblema.se