Avgörande aktörer för en hållbar och inkluderande framtid

Civilsamhällets organisationer har varit och fortsätter att vara helt avgörande aktörer på området för integration. Från de enorma insatser som under 2015 och 2016 tillsåg ett humant – ja ofta till och med väldigt gott – flyktingmottagande till dagens pågående insatser för att hjälpa såväl nya som etablerade i Sverige att leva och frodas i ett samhälle präglat av mångfald.

Samarbete för integration

De många nya civila organisationer och frågor som uppstått på området för integration har dock lett till en brist på samarbete och forskning visar att vi kan åstadkomma ännu mer om vi jobbar tillsammans. Nema Problema arbetar därför aktivt med att öka samarbete mellan integrationsorganisationer och vi är alltid på jakt efter nya partnerskap. Dessutom är vi väldigt tacksamma för det stöd vi får från stiftelser och andra organisationer.

Här under kan du läsa om några exempel på hur den organisation du representerar kan samarbeta med Nema Problema. Kontakta oss gärna med frågor, förslag och andra idéer.

Integrationsfester

Möten mellan människor av olika bakgrund är avgörande för integration och Nema Problema anordnar stora event där nya och etablerade i Sverige kan mötas för skapa förståelse, relationer och glädje. Och ju fler möten desto bättre – vi letar alltid efter organisationer som vill delta i våra event eller anordna dem tillsammans med oss.

Integrationsnätverket

Nema Problema är med och driver Sveriges största operationellt inriktade nätverk för integration. Nätverkets främsta syften är att skapa relationer mellan organisationer som vill verka för integration, möjliggöra effektivt utbyte av kunskap och idéer samt utgöra en samlande kraft för integration i samhället.

Ta gärna kontakt för att se om vi kan hitta ett givande samarbete

Vilhelm Skolgund

Ansvarig för externa samarbeten
ville@nemaproblema.se