Hur och varför vi grundades

Nema Problemas historia sträcker sig tillbaka till april 2014 då Robert Moldén och Philip Robertsson, under ett besök på ett barnhem i Ghana, fick en idé om att starta en välgörande organisation präglad av entreprenörsanda. Genom hjälparbete med fokus på handlingskraft, lösningsorientering, snabba beslutsprocesser och mod var ambitionen att kunna bidra till en bättre värld i snabbare takt.

Ursprungligen var Nema Problema en organisation inriktad på att stötta barn och ungdomar med finansiering av utbildning och boende i Ghana. Senare har liknande satsningar gjorts i Ukraina och Uganda.

I december 2016 startades Nema Problemas integrationssatsning av Philip Robertsson, Robert Moldén och Vilhelm Skoglund med anledning av de föregående årens historiskt höga antalet asylinvandrare i Sverige. Som en reaktion på den i debatten ofta förekommande bilden av migration och integration som någonting svårt och läskigt har ytterligare en värdering blivit central inom organisationen – positivitet och glädje. Att blanda människor med olika bakgrund och från olika kulturer behöver inte vara någonting svårt och läskigt, vår erfarenhet säger oss att det kan vara någonting väldigt kul, givande och enkelt också. Den bilden vill vi förmedla.

En ytterligare kärnvärdering i Nema Problemas verksamhet är effektiv altruism. Genom att arbeta evidensbaserat, med kritiskt tänkande och effektiv resursallokering är vår ambition att förbättra världen så mycket som möjligt.