Nema Problema söker en vice verksamhetschef

Letar du efter konkreta sätt att göra världen till en lite bättre plats på? Vill du göra mer för människor i ditt lokalsamhälle och integrationen i Sverige? Då har du hittat rätt! Nema Problema hjälper nyanlända i Sverige till sysselsättning och skapar möten mellan personer av olika bakgrund. Nu söker vi en vice verksamhetschef som kommer ha en avgörande roll i att driva organisationen framåt och således skapa stor nytta för människor och samhället.

Om Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation med visionen att göra Sverige bäst på integration. Vårt arbete fokuserar särskilt på att hjälpa personer som är nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Hela verksamheten genomsyras av våra kärnvärderingar Effektivitet, Handlingskraft och Glädje! Idag är vi sju som arbetar på Nema Problema och vi ska stärka teamet med en vice verksamhetschef (VV).

Bakgrund till Nema Problemas arbete

Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Det beror bland annat på att många personer invandrat till Sverige under senare år och att det är svårt och kan ta lång tid att etablera sig i ett nytt land. Mentorskap har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa nya i ett land till relevant sysselsättning, varför Nema Problema länge arbetat med denna metod. Efter goda resultat har vi nu fått stöd från bland annat EU-fonden AMIF för att utveckla och sprida vårt mentorprogram, där nyanlända arbetssökande och yrkesverksamma svenskar med matchande erfarenhet paras ihop för att under månatliga träffar hjälpa den nyanlände att ta steg mot arbetsmarknaden. VV kommer att ha en viktig roll i detta arbete.

Rollen som vice verksamhetschef

VV har tillsammans med verksamhetschef (VC) och styrelse det övergripande ansvaret för att driva verksamheten framåt. VV har ett särskilt stort strategiskt ansvar och ska i samråd med VC upprätta och underhålla övergripande verksamhetsplan inklusive aktiviteter och mål.

VV är även närmast ansvarig för Nema Problemas mentorskapsprogram och ska se till att programmen bedrivs i enlighet med aktuell målsättning och strategi, att resursallokering optimeras, att resultat mäts och utvärderas, ledning av inblandad personal samt verksamhetsutveckling. I anslutning härtill ansvarar VV tillsammans med VC för finansiering av mentorverksamheten genom bidragsansökningar och samarbeten med potentiella finansiärer.

Vidare ska VV vid behov leda enskilda omgångar av mentorprogrammet och stötta befintlig personal som behöver avlastning.

Exempel på arbetsuppgifter

Som framgått har VV dels arbetsuppgifter som relaterar till organisationens allmänna utveckling och dels arbetsuppgifter som relaterar till ledning av mentorverskamheten. Nedan beskrivs dessa arbetsuppgifter separat, men i praktiken kommer de i stor utsträckning att överlappa.

Generellt verksamhetsansvar

Övergripande ledning av verksamheten delas i Nema Problema mellan VC och VV, där VC är den som bär det yttersta ansvaret. Generella arbetsuppgifter som ankommer på VV består i att:

 • I samråd med VC upprätta och underhålla övergripande verksamhetsplan
 • I samråd med verksamhetschef planera och söka finansiering för organisationen
 • Inleda nya samarbeten
 • Ta fram styrdokument för strategiska frågor, såsom policys och rutiner
 • Mäta och följa upp resultat
 • Utbilda medarbetare inom organisationen
 • Omvärldsbevakning och riskhantering

Ansvar för mentorverksamhet

I relation till mentorprogrammet intar VV rollen som projektledare för Nema Problemas pågående projekt Jobbsteget, under vilket organisationen för närvarande bedriver sitt mentorprogram.

Arbetsuppgifter omfattar att leda:

 • Generellt strategiskt arbete
 • Externa relationer
 • Utvärdering och resultatstyrning
 • Rapportering
 • Intern samordning
 • Vid behov leda enskilda omgångar av mentorprogrammet

Är du den vi söker?

Vi tar för givet att du är positiv, nyfiken och hellre gör fel och lär av dina misstag än sitter passiv och låter möjligheterna gå förbi.

För att lyckas i rollen tror vi att du behöver:

 • Ha erfarenhet av verksamhets- eller projektledning
 • Ha relevant universitetsexamen
 • Ha erfarenhet av att leda och organisera medarbetare
 • Ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Ha möjlighet att ibland arbeta kvällstid 

Vi ser även att du uppvisar en majoritet av följande beteenden:

 • Är en god kollega och bidrar positiv energi i arbetsgruppen
 • Agerar på eget initiativ och rättar dig efter eget huvud
 • Har ett långsiktigt och övergripande perspektiv och planerar förebyggande
 • Är systematisk och välorganiserad
 • Är målinriktad och pragmatisk i ditt tillvägagångssätt samt löser problem snabbt och effektivt
 • Har lätt för att skapa kontakter och nätverk
 • Sätter upp krävande mål samt vill komma framåt och lyckas.
 • Tar på dig ansvar och leder gruppen mot uppsatta mål samt har förmåga att delegera ansvar och uppgifter 
 • Ser medarbetarnas individuella behov och finns tillgänglig samtidigt som du är rak och tydlig med förväntningar
 • Har benägenhet att laga efter läge och göra det som måste göras, även simplare arbetsuppgifter vid behov 

Det är meriterande men inget krav om du har erfarenhet av arbete:

 • Med effektmätning
 • Inom integration
 • Inom tvärsektoriella projekt
 • Med ESF-, AMIF- eller motsvarande EU-projekt
 • Med mentorskapsprogram

Mer information

Nema Problema har kontor i centrala Stockholm och genomför aktiviteter i hela Stockholms län. I tjänsten ingår tillgång till upparbetade resurser (material, samarbetspartners och rutiner). Vidare finns möjlighet att delvis jobba på distans och du kommer få chans att samarbeta med aktörer inom samtliga samhällets sektorer.

 • Tillsvidareanställning med provanställning och tillsättning när vi funnit rätt person för jobbet
 • Tjänstens omfattning: Heltid (100 %) under vanliga kontorstider
 • Lön enligt överenskommelse
 • Tjänstepensionsupplägg och försäkringar motsvarande ITP1 ingår

Nema Problema strävar efter en mångfald i organisationen.

Välkommen att skicka in din ansökan i formuläret nedan eller tipsa personer som du tror skulle passa för tjänsten. Så länge annonsen finns uppe är tjänsten inte tillsatt.

Ansökan vice verksamhetschef

 • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 50 MB.
  Ladda upp filen i pdf-format och namnge den enligt “Förnamn-Efternamn-CV”.
 • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 50 MB.
  Ladda upp filen i pdf-format och namnge den enligt “Förnamn-Efternamn-PB”.
 • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 50 MB.
  Vi bedömer din ansökan främst på ditt CV och PB. Har du andra filer som du anser relevanta för din ansökan kan du ladda upp dessa här.
  När skulle det vara aktuellt för dig att påbörja tjänsten?
 • Finns det något som du anser viktigt att meddela oss och som inte ryms i övriga dokument som du bifogat kan du skriva ett meddelande här.
  Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta info@nemaproblema.se. Läs mer om hur Nema Problema behandlar personuppgifter på nemaproblema.se/gdpr-och-integritet/
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ansvarig för rekrytering

Philip Robertsson
073 784 58 34
philip@nemaproblema.se