Mentor Care II

Nema Problema driver projektet Mentor Care II som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Mentor Care II syftar till att stötta ukrainare som har kommit till Sverige under massflyktsdirektivet att komma in på eller ta steg mot arbetsmarknaden. Huvuddelen av Mentor Care II består av ett sju månader långt individanpassat mentorprogram. Deltagarna matchas med en mentor som har erfarenhet av att arbeta i Sverige och som under månadsvisa träffar stöttar adepten i resan mot arbetsmarknaden. På dessa träffar bestämmer mentorparen vilka aktiviteter som är bäst att göra för att adepten ska närma sig arbetsmarknaden. Det kan röra sig om aktiviteter som:

 • Uppdatera CV, personligt brev och LinkedIn-profil
 • Träna på arbetsintervjuer
 • Diskutera svensk arbetsmarknad, sociala koder och svensk kultur
 • Träna på svenska med särskilt fokus på yrkessvenska
 • Leta efter potentiella jobb

Deltagarna i mentorprogrammet bjuds också in till gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Under mentorprogrammet arrangeras även Jobbforum som innebär att deltagarna kopplas ihop med rekryteringsbolag som kan vara en väg in på arbetsmarknaden.

Projektet Mentor Care II sträcker sig mellan 2023-10-01 och 2024-03-31. Målet är att 20 ukrainare under massflyktsdirektivet inlåts i mentorprogrammet. De långsiktiga målen med projektet är att:

 • 80 % av de 20 deltagarna har fått utökat nätverk under tiden de är med i mentorprogrammet.
 • 30 % av de 20 deltagarna har hittat ett relevant jobb under tiden de är med i mentorprogrammet och anser att projektet har bidragit i detta hänseende.
 • (Ytterligare) 50 % av de 20 deltagarna har tagit mätbara steg mot jobb under tiden de är med i mentorprogrammen. Mätbara steg mot jobb innebär:
  • Praktik eller relevant utbildning för det arbete hen vill ha, eller
  • Minst två arbetsintervjuer; eller
  • Uppfyller minst fyra av följande:
   • upprättat eller förbättrad CV eller personligt brev
   • utvidgat sitt yrkesmässiga nätverk
   • fått en referens
   • besökt en arbetsplats
   • lärt sig mer om olika utbildningsinsatser
   • lärt sig mer om sociala koder
   • förbättrad svenska eller yrkessvenska
Nema Problema främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Mentor Care II som finansieras av Europeiska Socialfonden.