Som ideell organisation är Nema Problema beroende av bidrag och samarbeten med företag, stiftelser, kommuner, intresseorganisationer och privatpersoner. Tack till er som stödjer oss

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners