Yrkesmentorer

Mentorpar akademiker 2019

Varför mentorprogram?

Att stärka banden mellan nya och etablerade i Sverige är avgörande för lyckad integration. Inte minst eftersom sju av tio arbeten i Sverige förmedlas genom kontakter.

  • Effektiv metod för att hjälpa nyanlända till sysselsättning och en mer meningsfull social tillvaro.
  • Etablerade får viktiga insikter i livet som nyanländ.
  • Givande och kul för både nya och etablerade att lära känna någon med en bakgrund olik ens egen.

Hur går det till?

  1. Nyanlända med eftergymnasial utbildning som letar efter jobb matchas med etablerade mentorer som har liknande utbildning och/eller tidigare karriär.
  2. Mentor och adept träffas på individuella möten för att dela erfarenheter, kunskap och kontakter.
  3. Efter programmet har adepten tagit tydliga steg närmre sysselsättning och/eller hittat ett relevant arbete eller en praktikplats.

Mer information finns att läsa i broschyren på följande länk.

Samarbeten med företag

Att engagera sig ideellt på jobbet skapar teamkänsla och stolthet. Vi har haft flera givande samarbeten där medarbetare på företag deltagit som yrkesmentorer. Vi träffas gärna och berättar vi mer.

Ta gärna kontakt

Vilhelm Skoglund

Vilhelm Skolgund

Företagsansvarig
ville@nemaproblema.se
+46(0) 76-629 32 39