Seminarium
Jobbsteget – vägen till arbete genom mentorskap

Den 9:e december bjuder Nema Problema in till ett digitalt seminarium för att prata om integration, arbetsmarknad och mentorskap. Seminariet riktar sig till dig som arbetar på ett företag, kommun eller organisation och vill lära dig mer om hur mentorskap kan fungera som en dörröppnare för utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden.

Under seminariet kommer du få veta mer om mentorprogram som metod och lära dig om hur du kan samverka med andra aktörer för att stötta utrikes födda utanför arbetsmarknaden till arbete.

Inslag under seminariet:

  • Intervju med deltagare från mentorprogrammet Jobbsteget
  • Exempel på samverkan mellan offentlig, privat och idéburen sektor
  • Ta del av Jobbstegets resultat
  • Jobbstegets effektmätning som utformats i samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE)
  • Metodik för mentorprogram

Alla som anmäler sig till eventet kommer i förväg få ta del av Nema Problemas projektrapport och metodhandbok.

Tid: 9 december 08:30-10.00

Plats: Digitalt. Länk till mötet skickas efter anmälan.

Anmäl dig här

 

 

Nema Problema driver sedan 2020 projektet Jobbsteget som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Jobbsteget syftar till att hjälpa tredjelandsmedborgare (medborgare i länder utanför EU) som är nya i Sverige att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Huvuddelen av Jobbsteget utgörs av ett mentorprogram i vilket deltagarna deltar i ett åtta månader långt program där de matchas med en mentor med liknande yrkes- och utbildningsbakgrund som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. De primära målen med Jobbsteget är att 300 tredjelandsmedborgare deltar, att 30 % får ett arbete samt att ytterligare 50 % tar mätbara steg mot arbetsmarknaden och anser att projektet bidragit härtill. Projektet avslutas med ett seminarium för att sprida lärdomar och inspirera andra att arbeta med mentorskap som integrationsverktyg.

Nema Problema samarbetar med Stockholms stad, Sundbybergs stad, Danderyds kommun och Botkyrka kommun i genomförandet av Jobbsteget.