Loading...

Om oss

Om oss2018-07-12T16:00:26+00:00

Om Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för att göra världen till en lite bättre, mer positiv och roligare plats. Och detta försöker vi göra på effektivast möjliga sätt.

Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nyanlända till sysselsättning och att skapa forum för nyanlända och etablerade i Sverige att mötas. Våra viktigaste aktiviteter består av mentorprogram, yrkesförberedande kurser, idrottsaktiviteter och stora högtidsfiranden som brukar locka tusentals gäster.

Historia

Nema Problemas historia sträcker sig tillbaka till april 2014 då Robert Moldén och Philip Robertsson, under ett besök på ett barnhem i Ghana, fick en idé om att starta en välgörande organisation präglad av en kärnvärdering – entreprenörsanda. Genom hjälparbete med fokus på handlingskraft, lösningsorientering, snabba beslutsprocesser och mod var ambitionen att kunna bidra till en bättre värld i snabbare takt.

Ursprungligen var Nema Problema en organisation inriktad på att stötta barn och ungdomar med finansiering av utbildning och boende i Ghana. Senare har liknande satsningar gjorts i Ukraina och Uganda.

I december 2016 startades Nema Problemas integrationssatsning av Philip Robertsson, Robert Moldén och Vilhelm Skoglund med anledning av 2014 och 2015 års historiskt höga mottagande av flyktingar till Sverige. Som en reaktion på den i debatten ofta förekommande bilden av migration och integration som någonting svårt och läskigt har ytterligare en värdering blivit central inom organisationen – positivitet och glädje. Att blanda människor med olika bakgrund och från olika kulturer behöver inte vara någonting svårt och läskigt, vår erfarenhet säger oss att det kan vara någonting väldigt kul, givande och enkelt också. Den bilden vill vi förmedla.

En ytterligare kärnvärdering i Nema Problemas verksamhet är effektiv altruism. Genom att arbeta evidensbaserat, med kritiskt tänkande och effektiv resursallokering är vår ambition att förbättra världen så mycket som möjligt.

För närvarande arbetar organisationen näst intill uteslutande med att stärka integrationen i Sverige.

Sedan 2014 har Nema Problema stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda med utbildning och boende, hjälpt över 100 nyanlända till arbetsrelaterad sysselsättning och skapat tiotusentals möten mellan nyanlända och etablerade i Sverige.

Nema Problema

802505-9208

info@nemaproblema.se

This website uses cookies and third party services. Ok