Jobbsteget medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Nema Problemas mentorprogram är en del av projektet Jobbsteget som medfinansieras av  Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projekt som medfinansieras av AMIF ska främja migrationens möjligheter och bidra till att Sveriges migrationsprocess utvecklas och till att vi bättre tillvaratar alla människors kunskaper och erfarenheter. 

Jobbsteget syftar till att hjälpa tredjelandsmedborgare (medborgare i länder utanför EU) som är nya i Sverige att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Deltagarna inlåts i ett åtta månader långt program där de matchas med en mentor med liknande yrkes- och utbildningsbakgrund och som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Under månatliga träffar arbetar deltagarna i sina mentorpar för att adepten (den som är ny i Sverige) ska ta steg mot arbetsmarknaden. I programmet arrangeras även  gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Dessutom erhåller deltagarna digitala verktyg för arbetssökande och kanaler till arbetsmarknaden. 

De primära målen med Jobbsteget är att 300 tredjelandsmedborgare deltar, att 30 % får ett arbete samt att ytterligare 50 % tar mätbara steg mot arbetsmarknaden och anser att projektet bidragit härtill.

Genom deltagande i projektet och kontakten med en mentor är förhoppningen att en stor majoritet av deltagande tredjelandsmedborgare kommer att ha:

  • stärkt sin yrkessvenska
  • fått större insikt i var man kan söka jobb och vilka rekryteringskanaler som är mest relevanta
  • skapat eller förbättrat CV, personligt brev, LinkedIn-profil o.d.
  • lärt sig om sociala koder och hur man agerar på en arbetsintervju i Sverige
  • erhållit en svensk referens som kan förklara och gå i god för personens kompetens
  • motiverats och stärkt sitt självförtroende i jakten på arbete
  • skapat sig ett större professionellt nätverk
  • fått hjälp med individuella behov relaterat till arbetsmarknaden, såsom processen för att validera utländska betyg, arbetsrättsliga regler och branschspecifika krav på kompetenser/certifikat

Programmet möjliggörs även med stöd från NREP AB. Nema Problema samarbetar med Stockholms stad, Sundbybergs stad, Danderyds kommun, Botkyrka kommun, Täby kommun och Länsstyrelsen Stockholm i genomförandet av Jobbsteget.