Jobbsteget

Jobbsteget pågick mellan oktober 2020 – december 2022 och medfinansierades av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Syftet var att stötta tredjelandsmedborgare som är nya i Sverige att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Huvuddelen av Jobbsteget utgjordes av ett mentorprogram i vilket deltagarna deltog i ett åtta månader långt program där de matchades med en mentor med liknande yrkes- och utbildningsbakgrund och som hade erfarenhet av att arbeta i Sverige.

De primära målet med Jobbsteget var att 300 tredjelandsmedborgare skulle delta, att 30 % skulle få ett arbete samt att ytterligare 50 % tog mätbara steg mot arbetsmarknaden och anser att projektet bidragit därtill.

Resultat

Läs hela projektrapporten här. Några höjdpunkter synliggörs nedan:

Adepter

 • 34% har fått ett betalt arbete under programmet.
 • 25% har fått ett relevant betalt arbete samt anser att programmet har varit till hjälp i
  relation till arbetet.
 • 15% har fått ett deltidsarbete och vill inte eller kan inte arbeta heltid.
 • 30% av deltagarna arbetar heltid (oaktat om de fick jobb under programmet eller inte).
 • 56% av de som har fått arbete under programmet arbetar heltid.
 • 44% av de som har fått arbete under programmet arbetar deltid.

Utöver de som har fått arbete kan vi rapportera om andra konkreta steg mot arbetsmarknaden
bland adepterna. Även deltagare som inte får arbete under programmet kan tillägna sig viktig
kunskap och erfarenhet genom möten med sina mentorer och våra gruppaktiviteter, vilket kan
tänkas leda till ökade arbetsmöjligheter i framtiden. På detta område visar resultatet
följande:

 • 13% har fått en praktikplats och 4 % har fått en relevant
  utbildning under programmet.
 • 85% har utökat sitt professionella nätverk.
 • 37 % har fått minst en värdefull referens för jobbsökande.
 • 62% har förbättrat sitt CV och personliga brev.
 • 76% uppger att de förbättrat sin yrkessvenska.
 • 89% har fått större kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

Mentorer

 • 48% har fått ökad kontakt med tredjelandsmedborgare.
 • 28% har fått ökad kunskap om integration.
 • 10% har utökat sitt engagemang för integration.