Välkommen till Nema Problema!

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige. Vi arbetar med mentorprogram, där en person som är ny i Sverige matchas ihop med en etablerad mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund. Mentorprogrammet syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att ta steg mot den svenska arbetsmarknaden.

Forskningen visar att just mentorskap är ett effektivt sätt för att hjälpa utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Det visar också resultaten från våra yrkesmentorprogram! Cirka 30 % av de adepter som deltagit i programmet har fått jobb under programtiden och hela 95 % anger att deras mentor hjälpt dem att komma in på eller ta steg mot arbetsmarknaden.

Våra resultat

Vi mäter effekten av våra framsteg. Läs mer om hur vi gör och vad vi åstadkommit hittills.

Resultat

Nyhetsbrev

Prenumerera för att alltid få senaste nytt om Nema Problema!

Prenumerera

 

Nema Problema främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Jobbsteget Tillsammans som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

 

Läs mer om Jobbsteget Tillsammans

Följ oss i våra sociala medier!