Nema Problema tilldelas 90-konto av Svensk Insamlingskontroll

Vi är stolta över att ha beviljats 90-konto. Ett bevis på en etisk och ansvarsfull insamling och verksamhet samt att insamlade medel går dit de ska.

Stöd oss

Vilka är vi?

Nema Problema är en ideell organisation som skapar möten mellan nya och etablerade i Sverige. Genom våra mentorprogram och högtidsfiranden vill vi visa att integration kan vara både kul och enkelt.

Om oss

Hur kan du bidra?

Ideellt engagemang, givande samarbeten och ekonomiska bidrag möjliggör vår verksamhet. Hjälp oss gärna att göra samhället lite gladare och mer inkluderande.

Stöd oss Bli volontär För företag