Välkommen till Nema Problema!

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige. Vi arbetar med mentorprogram, där en person som är ny i Sverige matchas ihop med en etablerad mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund. Mentorprogrammet syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att ta steg mot den svenska arbetsmarknaden.

Forskningen visar att just mentorskap är ett effektivt sätt för att hjälpa utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Det visar också resultaten från våra yrkesmentorprogram! Cirka 30 % av de adepter som deltagit i programmet har fått jobb under programtiden och hela 95 % anger att deras mentor hjälpt dem att komma in på eller ta steg mot arbetsmarknaden.

Lediga tjänster

Vill förbättra situationen för människor i ditt lokalsamhälle och integrationen i Sverige tillsammans med ett målinriktat och positivt team? Då har du hittat rätt!

Just nu söker vi flera personer till vårt team. 

Till lediga tjänster

Nyhetsbrev

Prenumerera för att alltid få senaste nytt om Nema Problema!

Prenumerera

Mentorprogrammet är en del av projektet Jobbsteget som möjliggörs med stöd från Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden. #AMIFse

Läs mer om Jobbsteget

Följ oss i våra sociala medier!