Organisation och Styrning

Nema Problema är en ideell förening vilket innebär att vi har medlemmar och en demokratiskt vald styrelse. Varje år hålls ett årsmöte där medlemmar kan vara med att ta viktiga beslut. Det finns anställd personal som hjälper styrelsen att driva verksamheten, däribland verksamhetsansvariga och projektledare.

Nema Problema är stolta innehavare av 90-konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. Vi står därmed under Svensk Insamlingskontrolls granskning som ställer krav på att vår verksamhet och insamling sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att minst 75 procent av våra insamlade medel går till verksamhetens ändamål.

Mer om Svensk Insamlingskontroll.

Styrande dokument och redovisning

Bli medlem

Bli medlem i Nema Problema och hjälp oss skapa ett positivare samhälle!

Om medlemskap:

  • Det är gratis
  • Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan
  • Du vill stödja föreningens målsättning och verksamhet enligt §§ 2 och 3 i stadgarna
  • Du blir medlem först när din ansökan har godkänts av styrelsen
  • Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill

Det får du:

  • Nyhetsbrev med information om aktiviteter och uppdrag
  • Inbjudan till Nema Problemas årsmöte med en rösträtt
Bli medlem