Varför mentorskap?

Att stärka de sociala banden mellan nya och etablerade i Sverige är avgörande för lyckad integration. Inte minst eftersom att ca 70 % av arbeten i Sverige förmedlas genom kontakter. Mentorskap har visat sig vara en särskilt effektiv metod för att hjälpa personer som är nya i Sverige till sysselsättning och en mer meningsfull social tillvaro. Dessutom ges etablerade svenskar viktiga insikter i livet som ny i Sverige och både mentorer och adepter i Nema Problemas mentorskapsprogram vittnar om hur berikande och roligt det är att få lära känna en människa med en bakgrund väldigt olik ens egen.

Nema Problema Ungdomsmentorer

I Nema Problema Ungdomsmentorer matchas nyanlända ungdomar med etablerade unga vuxna som hjälper till med att formulera och uppnå mål relaterade till studier eller arbete. Samtidigt får de tillsammans jobba med personlig utveckling och lära sig om migration och integration. Sist men inte minst anordnas massa roliga sociala aktiviteter och alla deltagare träffar nya vänner.

Mentor och adept träffas en gång i månaden under ett års tid.

Nema Problema Yrkesmentorer

I Nema Problema Yrkesmentorer matchas nyanlända akademiker i jakt på jobb med etablerade mentorer som har utbildning och tidigare karriär som liknar den nyanländes.

Därefter träffas man på individuella möten för att dela erfarenheter, kunskap och kontakter.

Dessutom anordnas yrkesplatsbesök och kompetensutvecklande aktiviteter som är frivilliga men uppmuntras att man går på.

Mentor och adept träffas en gång i månaden under åtta månader.

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.