Loading...
Bli mentor

Bli mentor och hjälp en nyanländ att ta steg mot arbetsmarknaden

Det är många nya i Sverige som inte får en sysselsättning som matchar deras kompetens. Det innebär ett stort slöseri med resurser och gör det svårare för personerna att etablera sig i Sverige. I vårt yrkesmentorprogram försöker vi ändra på det, och vi behöver din hjälp!

Genom att erbjuda din erfarenhet, kompetens och branschkännedom till en nyanländ person kan du bidra till att korta den personens väg till en meningsfull sysselsättning och tillvaro. Samtidigt gör du en insats för svensk ekonomi och integration. I utbyte får du insikt i hur det är att vara ny i vårt land och chans att utvecklas genom att coacha och lära känna någon som har, för dig, nya och annorlunda kunskaper.

Mentorprogrammet pågår i 8 månader, under denna tid kommer programmet gå igenom olika faser och aktiviteter. Adepter och mentorer får kontinuerligt stöd från Nema Problema under programmets gång.

Vem kan vara mentor?

Du som:

 • Har erfarenhet av arbete och/eller utbildning i Sverige
 • Är motiverad och intresserad av att träffa och stötta en person som är ny i Sverige
 • Kan träffa din adept på eftermiddagar, kvällar eller helger
 • Bor i Stockholms län
 • Talar svenska och/eller engelska

Som mentor förväntas du att:

 • Träffa din adept en gång i månaden
 • Delta på uppstartsträff och avslutningsträff
 • Svara på mail och inbjudningar från Nema Problema

Vår erfarenhet är att mentorer brukar lägga ungefär 2-4 timmar per månad på att hjälpa sin adept.

Läs mer i vår broschyr

Under 2024 samarbetar vi med Kompetensföretagen och Akademikerförbundet SSR.

De nyanlända projektdeltagarna kommer att ha akademisk bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området. I programmet kommer exempelvis ekonomer, jurister, socionomer, samhällsvetare och personalvetare matchas med mentorer med liknande erfarenhet. Du som läser detta kan göra en insats i projektet genom att agera mentor åt en nyanländ.

Anmäl dig här!

Du kan välja om du vill boka in ett telefonsamtal för en kort intervju, eller om du vill fylla i ett formulär.

OBS! Du bör få ett bekräftelsemail i samband med din anmälan. Om du inte har fått mailet ber vi dig att kontakta oss via kontakt@nemaproblema.se

Boka telefonintervju
Fyll i formulär

Vanliga frågor

Vem kan bli mentor?

Du som har erfarenhet av arbete och/eller utbildning i Sverige, bor i Stockholms län, kan träffa din adept 1 gång i månaden, talar svenska och viktigast av allt: att du är motiverad och intresserad av att stötta en person som är ny i Sverige!

Hur mycket tid behöver jag lägga ned som mentor?

Under programmet förväntas du träffa din adept minst en gång i månaden. Vill ni ses oftare går det självklart bra, men en träff per månad är det båda åtar sig när man deltar i mentorprogrammet. Under programmet anordnas också fyra gemensamma träffar där du möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med dina erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Totalt innebär detta en tidsåtgång på cirka 2-4 timmar i månaden under programmets 8 månader.

Jag vill gärna bli mentor men kan bara ses vissa dagar och kommer att vara bortrest några månader. Kan jag bli mentor ändå?

Självklart, tanken är att du och din adept träffas en gång per månad under 8 månader – var, när och hur bestämmer ni själva. Om du bara är tillgänglig vissa dagar och/eller reser mycket ställer det högre krav på planering och att ni kan höras digitalt, men det brukar gå bra ändå! 

Vad förväntas av mig som mentor?

Din roll som mentor är att stötta och vägleda din adept utifrån personens behov, förutsättningar och mål. Ni navigerar tillsammans frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. För adepten är det framför allt viktigt med en mentor som känner ett engagemang inför uppdraget och att ge den tid som behövs för att bygga en givande relation. Mer specifikt förväntas du som mentor att:

 • känna motivation och intresse för att träffa och stötta en person som är ny i Sverige på dennes väg mot svensk arbetsmarknad.
 • ha tid att träffa din adept 1 gång per månad under 8 månader.
 • ha möjlighet att träffa din adept kvällstid eller helger då många adepter går i skolan på dagen. 
 • finnas tillgänglig och svara på mail när vi t.ex. informerar dig om kommande gruppträffar så att vi kan planera programmet på ett bra sätt.
 • svara på de enkäter vi skickar ut för att hjälpa oss mäta resultatet av det vi gör och för att vi ska veta hur det går för er.
Förväntas jag som mentor skaffa ett jobb åt min adept?

Nej, det finns inte någon förväntan på att du som mentor ska fixa ett jobb eller utbildningsplats till en adept, utan en mentors roll är att hjälpa adepten på vägen. Syftet med mentorskapet är främst att adepten ska få stöd, hjälp och ett utökat nätverk som ökar hens chanser att komma närmare det som hen vill jobba med i Sverige.

Hur fungerar matchningen med adepten?

Vid matchning tar vi hänsyn till flera olika komponenter, bland annat yrkeserfarenhet, personlighet och vad man vill uppnå med programmet. Vi tar också adeptens behov och vilket stöd du som mentor kan erbjuda i beaktande, samt deltagarnas eventuella önskemål kring matchning

Får jag betalt för att vara mentor?

Nej, att vara mentor hos oss är ett volontäruppdrag och vi kan tyvärr inte betala ut någon ersättning.

Hur rekryterar ni adepter?

Vi samarbetar med olika kommuner i Stockholm och majoriteten av adepterna får vi kontakt med genom SFI-skolor. Många hittar oss även via våra sociala medier eller rekommendationer.

Vilka är de andra mentorerna som är med i programmet?

Majoriteten av våra mentorer är vanliga privatpersoner som vill engagera sig ideellt, men vi har också samarbeten med företag som bidrar med mentorer.

Vilka är adepterna och vilka krav ställs på dem?

Adepterna som deltar i mentorprogrammet kan skilja sig utifrån flera aspekter:

 • Ålder: ålder varierar men de flesta är mellan 20-50 år.
 • Bakgrund: det finns de som kommit till Sverige som flyktingar, andra har flyttat hit med sin partner och vissa har exempelvis studerat i Sverige och vill stanna för att arbeta.
 • Tidigare arbetslivserfarenhet: vissa personer har utbildning inom ett visst område och har arbetat många år inom den branschen. Andra har arbetat med lite olika saker, eller har inte arbetat alls. Vissa av de lite yngre adepterna letar ibland efter sitt första jobb eller utbildning.

Adepten förväntas, precis som mentorn, att ha tid att träffas minst 1 gång i månaden och att vara motiverad och ha vilja att ta emot hjälp för att ta steg närmare arbetsmarknaden.

Vad kan man förvänta sig att få ut av programmet?
Vad man får ut av programmet är högst individuellt, men några saker går att säga på generell nivå. Här ser vi bland annat att:
 • 30 % av adepterna brukar hitta ett jobb under programtiden.
 • 70 % vill fortsätta ses med sin match efter programmet.
 • De allra flesta mentorer anger att de erhållit viktiga insikter om integrationsläget och i livet som ny i Sverige; upplevt en ökad känsla av mening; samt förbättrat sin förmåga att leda andra.
 • Över 90 % tycker att det varit roligt att vara med i programmet.

Till toppen