Vilka är vi?

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett lite bättre, positivare och mer inkluderande samhälle. Och detta försöker vi göra på effektivast möjliga sätt.

Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Vi har valt dessa fokusområden eftersom de enligt forskning och erfarenhet är centrala för lyckad integration. Dessutom går de hand i hand, inte minst eftersom två av tre jobbrekryteringar sker genom sociala kontaktnät.

Våra viktigaste aktiviteter består av mentorprogram, yrkesförberedande kurser, idrottsaktiviteter och stora högtidsfiranden som brukar locka tusentals gäster.

Varför integration?

68 miljoner människor i världen har tvingats lämna sina hem, omkring 330 000 av dem befinner sig i Sverige och prognoser talar för att dessa siffror kommer att öka. Detta ställer oss inför stora utmaningar, liksom stora möjligheter. Genom att se de människor som kommer hit och erbjuda dem utbildning, arbete och vänskap lägger vi grunden till en ekonomiskt och socialt blomstrande framtid för alla i Sverige.

Vidare skapar lyckad svensk integration positiva effekter utanför landets gränser. Remitteringar, pengar som invandrare skickar till sina hemländer, överstiger internationellt utvecklingsbidrag trefaldigt och hemlandet får del av den kunskap och erfarenhet migranten erhåller i Sverige. Dessutom kan Sverige, i en turbulent och ibland bakåtsträvande samtid, utgöra en medmänsklig och progressiv ledstjärna.

Hur arbetar vi?

Nema Problema startades med en mycket simpel men utmanande ide. Som svar mot att ofta ha erfarit långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder inom den ideella sektorn ville vi skapa en välgörenhetsorganisation präglad av entreprenörsanda. Vi fokuserar på möjligheter och praktiska lösningar och kör på utan att krångla till det.

Dessutom drevs och drivs vi av en vilja att se konkreta resultat och utnyttja de resurser vi har för att göra mesta möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande ser vi till att allokera vår tid och våra tillgångar till aktiviteter med störst impact.

Ofta beskrivs integration som något svårt, komplicerat och läskigt. Men så behöver det inte vara. Vi och de tusentals människor som deltagit i våra aktiviteter har erfarit att integration tvärtom kan vara både kul och enkelt. Detta vill vi förmedla till omvärlden och vi ser till att alltid utstråla glädje och positivitet.

Vad har vi åstadkommit?

Sedan 2014 har Nema Problema stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda med utbildning och boende, hjälpt över 100 nyanlända till arbetsrelaterad sysselsättning och skapat tiotusentals möten mellan nyanlända och etablerade i Sverige. Läs mer om vad vi åstadkommit här.

Varför och hur startade vi?

Nema Problemas historia sträcker sig tillbaka till april 2014 då Robert Moldén och Philip Robertsson, under ett besök på ett barnhem i Ghana, fick en idé om att starta en välgörande organisation präglad av handlingskraft, lösningsorientering, snabba beslutsprocesser och glädje. Ambitionen var att kunna bidra till en bättre värld i snabbare takt.

Läs mer här ->

Stadgar, verksamhetsberättelse och årsbokslut

Läs mer om vår organisation här ->