Det här är Nema Problema


Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund.

Nema Problema arbetar med mentorprogram som syftar till att hjälpa personer som är nya i Sverige att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Mentorprogrammet pågår under 8 månader, där deltagarna matchas med en mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund och som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Under månatliga träffar arbetar deltagarna i sina mentorpar för att adepten (den som är ny i Sverige) ska ta steg mot arbetsmarknaden. I programmet arrangeras även gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Dessutom erhåller deltagarna digitala verktyg för arbetssökande och kanaler till arbetsmarknaden.

Hur vi arbetar

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar.

Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan.

Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Vad vi åstadkommit

  • möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
  • hjälpt hundratals nya i Sverige till arbetsrelaterad sysselsättning
  • innan vårt integrationsarbete blev till huvudsaklig verksamhet har vi stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda

Varje år publicerar vi en Impact report med våra bedrifter och resultat.

Resultat

Var med du också!

Ideella insatser gör Nema Problemas verksamhet möjlig. Hundratals personer bidrar med sin tid, glädje och engagemang och ditt stöd behövs också. Ju fler vi är desto mer kan vi göra, och desto roligare blir det.

Privatperson

Företag, kommuner och organisationer