Om oss

Det här är Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund.

Våra viktigaste aktiviteter är mentorprogram och högtidsfiranden.

Hur vi arbetar

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar.

Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan.

Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Vad vi åstadkommit

  • möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
  • hjälpt hundratals nya i Sverige till arbetsrelaterad sysselsättning
  • innan vårt integrationsarbete blev till huvudsaklig verksamhet har vi stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda

Varje år publicerar vi en Impact report med våra bedrifter och resultat.

Resultat

Hur vi granskas

Nema Problema är stolta innehavare av 90-konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. Vi står därmed under Svensk Insamlingskontrolls granskning som ställer krav på att vår verksamhet och insamling sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att minst 75 procent av våra insamlade medel går till verksamhetens ändamål.

Mer om Svensk Insamlingskontroll

Var med du också

Ideella insatser gör Nema Problemas verksamhet möjlig. Hundratals personer bidrar med sin tid, glädje och engagemang och ditt stöd behövs också. Ju fler vi är desto mer kan vi göra, och desto roligare blir det.

Privatperson

Företag, kommuner och organisationer

Nema Problemas historia

Historian börjar i april 2014, då Robert Moldén och Philip Robertsson besökte ett barnhem i Ghana och kom på att idén att starta en ideell organisation präglad av entreprenörsanda. Då var Nema Problema inriktat på att stötta barn och ungdomar i Ghana och senare gjordes liknande satsningar i Ukraina och Uganda.

2016 reagerade Robert och Philip, tillsammans med Vilhelm Skoglund, på att integration ofta framställdes som svårt och läskigt. Deras erfarenhet var att det kan vara givande för alla att träffa människor med olika bakgrund och från olika kulturer.

I december 2016 la de ut ett inlägg på Facebook och bjöd in alla barn och ungdomar i Stockholm som inte hade någonstans att fira jul till Nema Problema. Inlägget fick stor spridning och nästan 200 ensamkommande barn och ungdomar dök upp.

Alla på julfirandet skrev varsin önskelista och efteråt var det tydligt vad de allra flesta önskade sig – en svensk kompis och ett jobb. Två saker som dessutom går hand i hand, eftersom två av tre jobbrekryteringar sker genom sociala kontaktnät. Det blev startskottet för Nema Problemas integrationsverksamhet!

Sedan dess har Nema Problema skapat tillfällen för nya och etablerade svenskar att träffas och visat att integration också kan vara kul och enkelt.