Det här är Nema Problema


Nema Problema är en ideell organisation med ambitionen att göra Sverige bäst på integration. Vårt arbete fokuserar särskilt på att hjälpa personer som är nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund genom mentorprogram.

Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Det beror bland annat på att många personer invandrat till Sverige under senare år och att det är svårt och kan ta lång tid att etablera sig i ett nytt land. Mentorskap har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa nya i ett land till relevant sysselsättning, varför Nema Problema länge arbetat med denna metod. I vårt mentorprogram matchas adepter (de som är nya i Sverige) med en mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund och som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Under 8 månader träffas sedan deltagarna i sina mentorpar och arbetar för att adepten ska ta steg mot arbetsmarknaden. I programmet arrangeras även gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Dessutom erhåller deltagarna digitala verktyg för arbetssökande och kanaler till arbetsmarknaden.

Hur vi arbetar

Nema Problema präglas av ett evidensbaserat arbetssätt och effektivitet. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit de har störst påverkan.

Dessutom värdesätter vi handlingskraft. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar.

Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att en god integration inrymmer stora möjligheter och kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Vad vi åstadkommit

  • möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
  • hjälpt hundratals nya i Sverige till arbetsrelaterad sysselsättning
  • innan vårt integrationsarbete blev till huvudsaklig verksamhet har vi stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda

Varje år publicerar vi en Impact report med våra bedrifter och resultat.

Resultat

Var med du också!

Ideella insatser gör Nema Problemas verksamhet möjlig. Hundratals personer bidrar med sin tid, glädje och engagemang och ditt stöd behövs också. Ju fler vi är desto mer kan vi göra, och desto roligare blir det.

Privatperson

Företag, kommuner och organisationer