Om oss

Det här är Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett lite positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund.

Våra viktigaste aktiviteter är mentorprogram och stora högtidsfiranden som brukar locka tusentals gäster.

Vad vi åstadkommit

  • möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
  • hjälpt över 100 nyanlända till arbetsrelaterad sysselsättning
  • stöttat över 800 barn och ungdomar i Ghana, Ukraina och Uganda

Varje år publicerar vi en Impact report med våra bedrifter och resultat.

Hur vi arbetar

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar.

Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan.

Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Var med du också

Ideella insatser gör Nema Problemas verksamhet möjlig, hundratals personer bidrar med sin tid, glädje och engagemang och ditt stöd behövs! Ju fler vi är desto mer kan vi göra, och desto roligare kommer vi att ha.

Privatperson

Företag, kommuner och organisationer

Vår organisation

Nema Problema är en ideell organisation vilket innebär att vi har medlemmar och en demokratiskt vald styrelse. Varje år hålls ett årsmöte där medlemmar kan vara med att ta viktiga beslut. Det finns anställd personal som hjälper styrelsen att driva verksamheten, däribland verksamhetsansvariga och projektledare.

Stadgar
Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2017

Nema Problemas historia

Nema Problemas historia börjar i april 2014, då Robert Moldén och Philip Robertsson besökte ett barnhem i Ghana och kom på att de ville starta en ideell organisation präglad av entreprenörsanda. Då var Nema Problema inriktat på att stötta barn och ungdomar i Ghana och senare gjordes liknande satsningar i Ukraina och Uganda.

2016 reagerade Robert och Philip, tillsammans med Vilhelm Skoglund, på att integration ofta framställdes i debatten som svårt och läskigt. Av deras erfarenhet kunde det vara givande för alla att träffa människor med olika bakgrund och från olika kulturer. Och de ville visa att integration också kan vara kul och enkelt.

I december 2016 la Robert, Philip och Vilhelm ut ett inlägg på Facebook och bjöd in alla barn och ungdomar i Stockholm som inte hade någonstans att fira jul till att fira med Nema Problema. Inlägget fick stor spridning och nästan 200 ensamkommande barn och ungdomar dök upp. Alla där skrev varsin önskelista och efteråt var det tydligt vad allra flest önskade sig – en svensk kompis och ett jobb.

Det blev startskottet för Nema Problemas integrationsverksamhet och sedan dess har Nema Problema drivit mentorprogram och skapat tillfällen för nya och etablerade svenskar att träffas.