Med ditt regelbundna stöd är du alltid med oss i vårt integrationsarbete.

Var med och gör skillnad!

Nema Problema är en liten organisation och ditt stöd gör stor skillnad. Du ger organisationen en stabil grund som skapar förutsättningar för ett långsiktigt integrationsarbete där vi kan engagera och hjälpa fler.

Det här bidrar du till:

  • Lokala integrationsprojekt i Stockholm som visar att integration kan vara kul och enkelt.
  • Mentorskap som hjälper nyanlända till sysselsättning och en meningsfull tillvaro.
  • Stärkta sociala band mellan nya och etablerade i Sverige.

Det här får du (frivilligt):

  • Nyhetsbrev med uppdateringar om vad vi gjort och åstadkommit
  • Inbjudningar till våra högtidsfiranden i Stockholm
  • Julkort som tack för ditt stöd

Autogiroanmälan

För att bli månadsgivare lämnar du ett medgivande till Bankgirocentralen. Detta gör du via en Autogiroanmälan där du själv väljer hur mycket du vill ge och signerar med bank-id. Efter aktivering dras pengarna automatiskt från ditt konto en gång i månaden.

Om formuläret för autogiroanmälan:

  • Kontohavarnes betaltjänsteleverantör = din bank (t.ex. Nordea)
  • Betalar-/kundnummer = ditt personnummer
  • Det kan ibland uppstå problem när autogiranmälan görs via telefon eller tablet (t.ex. iPad).

Bli månadsgivare

Har du frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig om något krånglar. Du kan även avsluta ditt månadsgivande när som helst genom att kontakta din bank eller oss på:

info@nemaproblema.se eller ringa 08 518 366 30.