Resultat

En växande integrationsorganisation

Under 2018 har över 4000 deltagare firat högtider med oss. 234 nyanlända har deltagit i jobbrelaterade aktiviteter och av dem har 85 personer fått ett jobb och 47 har fått en praktikplats eller börjat på yrkesträning. Mer än 150 volontärer har bidragit till Nema Problemas verksamhet. Nema Problema har fått ett treårigt projektbidrag från Arvsfonden, inlett ett samarbete med Stockholms Stad och blivit certifierade trusted Gapminder teachers.

Impact Report 2018

Impact Report 2019 – Nema Problema

Vi tycker att effektmätning är viktigt. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att det är svårt att mäta effekter av välgörande insatser. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi arbetar med effektmätning rekommenderar vi dig att titta på vår presentation här.

Är du intresserad av att veta hur vi ser på integration? Läs mer här.

Ekonomiskt resultat

Årsbokslut 2018