Resultat

En växande integrationsorganisation

Under 2018 har över 4000 deltagare firat högtider med oss. 234 nyanlända har deltagit i jobbrelaterade aktiviteter och av dem har 85 personer fått ett jobb och 47 har fått en praktikplats eller börjat på yrkesträning. Mer än 150 volontärer har bidragit till Nema Problemas verksamhet. Nema Problema har fått ett treårigt projektbidrag från Arvsfonden, inlett ett samarbete med Stockholms Stad och blivit certifierade trusted Gapminder teachers.

Impact Report 2018

Impact Report 2019 – Nema Problema