Vad är integration?

Ordet integration används på lite olika sätt av olika människor och organisationer, men de flesta är överens om att det i grund och botten handlar om att människor som flyttar till Sverige blir en del av det svenska samhället. Det kan gälla saker som att hitta ett jobb, gå i skolan, lära sig svenska och få vänner.

Nema Problema tänker på integration som en tvåvägsprocess där både nya och etablerade i Sverige bidrar och anpassar sig. Nya i Sverige måste göra sitt bästa för att bli en del av samhället, samtidigt som etablerade måste vara öppna för förändring och se till att det finns schyssta förutsättningar för dem som flyttar hit.

Varför behöver vi integration?

Under senare år har många personer kommit till Sverige vilket ställt samhället inför stora utmaningar. Många har flytt från sina hemländer och behöver stöd och förutsättningar för att bygga upp sina liv i Sverige. Det kräver resurser från samhället och det kan kännas svårt och läskigt när saker förändras och människor med olika bakgrund blandas.

Med integration och invandring medföljer också många möjligheter. Till exempel:

 • Arbetskraft och kompetens som behövs i många branscher (Läs mer på arbetsförmedlingen.se).
 • Fler i arbetsför ålder som kan finansiera framtida pensionsutbetalningar (Läs mer på regeringen.se).
 • Berikande och roliga möten mellan människor med olika bakgrund (Enligt vår erfarenhet på Nema Problema).

Så oavsett om du tycker att Sverige bör ta emot fler eller färre migranter är det viktigt med integration för att vi tillsammans ska kunna skapa en så bra samtid och framtid som möjligt för alla som bor här.

Hur lyckas vi med integration?

Vi på Nema Problema upplever att Sverige fastnat i att debattera om det är bra eller dåligt med invandring. Vi tycker att det är dags för handling och om vi lär känna varandra och hjälps åt kan vi skapa en ljus framtid för alla.

Studier framhåller att något av det viktigaste för integration är kontakt mellan nya och etablerade i Sverige. För att lyckas behöver individer, civilsamhälle, företag och offentlig sektor samarbeta och hjälpa nya i Sverige till meningsfull sysselsättning och social tillvaro.

Nema Problemas arbete

Tillsammans med företag, kommuner och volontärer skapar vi meningsfulla möten mellan nya och etablerade i Sverige. Våra viktigaste aktiviteter är:

 • Mentorprogram där vi stöttar nya i Sverige på deras väg mot arbete
 • Stora högtidsfiranden där tusentals människor kan mötas för att bryta fördomar, bygga relationer och ha roligt tillsammans
 • Integrationsnätverket där organisationer som arbetar med integrationsfrågor kan dela kunskap och resurser

Fakta om integration och invandring

 • Familjeanknytning är det vanligaste skälet till att någon söker och får tillstånd att flytta till Sverige (Läs mer på migrationsverket.se).
 • Lika många utrikes och inrikes födda i åldern 25-64 år har en eftergymnasial utbildning (Läs mer på scb.se).
 • Andelen arbetslösa är mer än fyra gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda (Läs mer på scb.se).
 • 8/10 inrikes födda niondeklassare klarar kunskapskraven i alla ämnen och 5/10 utrikes födda (Läs mer på regeringen.se).
 • Det bor ungefär 2 miljoner utrikes födda i Sverige (Läs mer på scb.se).

Lär dig mer

Några av våra favoritkällor:

 • migrationsinfo.se som på ett enkelt sätt presenterar forskning och statistik om integration och migration
 • scb.se som presenterar statistik om allt möjligt
 • delmi.se som presenterar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Hör gärna av dig

Om du har frågor eller inte håller med om något av det som skrivits ovan. Vi välkomnar kritik och om något inte stämmer eller bör problematiseras ska vi självklart åtgärda det.

Maila info@nemaproblema.se

Stötta våra integrationsprojekt i Stockholm

Nema Problema är en ideell organisation och ditt stöd gör stor skillnad.

Bidra till förbättrad integration och bli mentor

Du kan göra stor skillnad för någon!