INtegrationsnätverket logo

Integrationsnätverket

Integrationsnätverket möjliggör kunskapsutbyte mellan ideella organisationer och företag som arbetar med integrationsfrågor. Vi anordnar regelbundet nätverksträffar i Stockholm där vi presenterar omvärldsbevakning och diskuterar gemensamma utmaningar. Nätverket utgör en samlande kraft för integration i samhället och har ett digitala forum för frågor och utbyte. Läs mer i vårt informationsblad.

Gå med!

Om du och din organisation vill gå med i Integrationsnätverket kan du kontakta oss på info@nemaproblema.se.

Organisationer i Integrationsnätverket

 • Alkompis
 • Antenn
 • Diversify Foundation
 • Hej Främling!
 • Individuell Människohjälp
 • Incluso
 • IT-guide
 • Jobbentrén
 • Jobbsprånget
 • Kompis Sverige
 • Kulturkompis
 • Lingio
 • Mitt Liv
 • My Dream Now
 • Nema Problema
 • Novare Potential
 • Project Playground
 • Raoul Wallenberg Academy
 • Refugees Welcome Stockholm
 • Right to Play
 • Scouterna
 • SHIS Bostäder
 • Svenska med Baby
 • Yrkesdörren
 • Welcome App
 • Working for Change
 • ÖppnaDörren

Integrationsnätverket