Etablerad i Sverige

Vill du stötta en person som är ny i Sverige? Läs mer om att bli mentor i Nema Problema.

Bli mentor

Ny i Sverige

Har du bott högst 7 år i Sverige och vill få stöd från en etablerad mentor? Var med i Nema Problemas mentorprogram!

Bli adept

 

Nema Problemas mentorprogram

I Nema Problemas yrkesmentorprogram matchar vi ihop personer som är nya i Sverige med etablerade mentorer som har liknande utbildning och yrkeserfarenhet. Under 8 månader träffas mentorparet minst en gång i månaden och delar erfarenheter, kunskap och kontakter. Huvudfokuset i programmet är att hitta jobb eller utbildning, men härtill hoppas och tror vi att mentorer och adepter utvecklar personliga relationer med ett bredare och ömsesidigt utbyte av varandra. Under programmet kommer gruppaktiviteter att anordnas av Nema Problema som mentorer och adepter kan delta på gemensamt. Läs mer i vår broschyr.

Nema Problema främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Jobbsteget Tillsammans
som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Mentorskap är en effektiv väg till lyckad integration därför att:

 

  • Det stärker sociala band mellan nya och etablerade i Sverige.
  • Det är effektivt för att hjälpa människor till sysselsättning och en meningsfull social tillvaro.
  • Det ger etablerade svenskar viktiga insikter om livet som ny i Sverige.
  • Det är berikande och roligt för både mentor och adept att lära känna en människa med en bakgrund olik ens egen.