Etablerad i Sverige

Vill du stötta en nyanländ ungdom eller arbetssökande vuxen? Läs mer om att bli mentor i Nema Problema.

Bli mentor

Ny i Sverige

Har du bott högst 6 år i Sverige och vill få stöd från en etablerad mentor? Var med i Nema Problemas mentorprogram!

Bli adept

Mentorskap är en effektiv väg till lyckad integration

  • Stärker sociala band mellan nya och etablerade i Sverige.
  • Är effektivt för att hjälpa människor till sysselsättning och en meningsfull social tillvaro.
  • Ger etablerade svenskar viktiga insikter om livet som ny i Sverige.
  • Är berikande och roligt för både mentor och adept att lära känna en människa med en bakgrund olik ens egen.


Nema Problemas mentorprogram

Arbetssökande vuxna

Nyanlända på jakt efter jobb matchas ihop med en etablerad mentor som har en liknande eftergymnasial utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Under 8 månader träffas de en gång i månaden. Genom mentorskapet tar adepten steg närmre sysselsättning och knyter nya kontakter. Genomförs i samarbete med Stockholms Stad.


Ungdomar

Nyanlända ungdomar mellan 16-25 år matchas ihop med unga vuxna mellan 20-35 år som bott länge i Sverige. Adepten får under 1 år hjälp att uppnå mål relaterade till jobb eller studier. Samtidigt har både adept och mentor chans att lära känna varandra och får nya insikter. Genomförs i samarbete med Arvsfonden.