Etablerad i Sverige

Vill du stötta en nyanländ ungdom eller arbetssökande vuxen? Läs mer om att bli mentor i Nema Problema.

Bli mentor

Ny i Sverige

Har du bott högst 6 år i Sverige och vill få stöd från en etablerad mentor? Var med i Nema Problemas mentorprogram!

Bli adept

 

Nema Problemas mentorprogram

Arbetssökande vuxna

I Nema Problema mentorprogram Jobbsteget matchas du ihop med en adept som har liknande utbildning och yrkeserfarenhet som du. Under 8 månader träffas ni minst en gång i månaden och delar erfarenheter, kunskap och kontakter. Träffarna kan gärna ske på din arbetsplats och i nätverkande sammanhang. Dessutom kan ni delta på gruppaktiviteter som anordnas av Nema Problema. Läs mer i vår broschyr.

Ungdomar

Nyanlända ungdomar mellan 16-25 år matchas ihop med unga vuxna mellan 20-35 år som bott länge i Sverige. Adepten får under 1 år hjälp att uppnå mål relaterade till jobb eller studier. Samtidigt har både adept och mentor chans att lära känna varandra och får nya insikter. Genomförs i samarbete med Arvsfonden.

 

Your Content Goes Here

Mentorskap är en effektiv väg till lyckad integration därför att:

  • Det stärker sociala band mellan nya och etablerade i Sverige.
  • Det är effektivt för att hjälpa människor till sysselsättning och en meningsfull social tillvaro.
  • Det ger etablerade svenskar viktiga insikter om livet som ny i Sverige.
  • Det är berikande och roligt för både mentor och adept att lära känna en människa med en bakgrund olik ens egen.