Nej, det finns inte någon förväntan på att du som mentor ska fixa ett jobb eller utbildningsplats till en adept, utan en mentors roll är att hjälpa adepten på vägen. Syftet med mentorskapet är främst att adepten ska få stöd, hjälp och ett utökat nätverk som ökar hens chanser att komma närmare det som hen vill jobba med i Sverige.