Vid matchning tar vi hänsyn till flera olika komponenter, bland annat yrkeserfarenhet, personlighet och vad man vill uppnå med programmet. Vi tar också adeptens behov och vilket stöd du som mentor kan erbjuda i beaktande, samt deltagarnas eventuella önskemål kring matchning