Vid matchning tar vi hänsyn till flera saker, bland annat arbetslivserfarenhet, personlighet och vad man vill uppnå med programmet. Vi tar också hänsyn till adeptens behov, vilket stöd som mentorn kan erbjuda och deltagarnas eventuella önskemål kring matchning.