Under programmet förväntas du träffa din adept minst en gång i månaden. Vill ni ses oftare går det självklart bra, men en träff per månad är det båda åtar sig när man deltar i mentorprogrammet. Under programmet anordnas också fyra gemensamma träffar där du möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med dina erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Totalt innebär detta en tidsåtgång på cirka 2-4 timmar i månaden under programmets 8 månader.