Ja, du kan vara med i andra program samtidigt som vårt mentorprogram så länge du har tid att träffa din mentor minst en gång i månaden under programmets 8 månader.