• Ha tid att träffa din mentor en gång i månaden
  • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor
  • Delta på gruppträffar under programmet
  • Svara på mail och inbjudningar från Nema Problema