Din roll som mentor är att stötta och vägleda din adept utifrån personens behov, förutsättningar och mål. Ni navigerar tillsammans frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. För adepten är det framför allt viktigt med en mentor som känner ett engagemang inför uppdraget och att ge den tid som behövs för att bygga en givande relation. Mer specifikt förväntas du som mentor att:

  • känna motivation och intresse för att träffa och stötta en person som är ny i Sverige på dennes väg mot svensk arbetsmarknad.
  • ha tid att träffa din adept 1 gång per månad under 8 månader.
  • ha möjlighet att träffa din adept kvällstid eller helger då många adepter går i skolan på dagen. 
  • finnas tillgänglig och svara på mail när vi t.ex. informerar dig om kommande gruppträffar så att vi kan planera programmet på ett bra sätt.
  • svara på de enkäter vi skickar ut för att hjälpa oss mäta resultatet av det vi gör och för att vi ska veta hur det går för er.