Den mentorn som du matchas med kommer göra sitt bästa för att vägleda och stötta dig utifrån dina behov. Ni navigerar tillsammans i frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. Mentorns uppdrag är inte att ge dig ett jobb, utan syftet är främst att ni tillsammans ska förbättra förutsättningarna för att nå ett jobb. Exempel på vad en mentor kan hjälpa dig med är:

  • Skriva CV och personligt brev.
  • Träna på arbetsintervju.
  • Öva på svenska.
  • Prata om den svenska arbetsmarknaden och sociala koder.
  • Dela med sig av kontakter i den bransch som du söker jobb inom.
  • Prata om och/eller leta efter relevanta utbildningar.
  • Arbeta med att utöka nätverk eller skapa en karriärplan.
  • Besöka en arbetsplats.