Vad man får ut av programmet är högst individuellt, men några saker går att säga på generell nivå. Här ser vi bland annat att:
  • 30 % av adepterna brukar hitta ett jobb under programtiden.
  • 70 % vill fortsätta ses med sin match efter programmet.
  • De allra flesta mentorer anger att de erhållit viktiga insikter om integrationsläget och i livet som ny i Sverige; upplevt en ökad känsla av mening; samt förbättrat sin förmåga att leda andra.
  • Över 90 % tycker att det varit roligt att vara med i programmet.