Adepterna som deltar i mentorprogrammet kan skilja sig utifrån flera aspekter:

  • Ålder: ålder varierar men de flesta är mellan 20-50 år.
  • Bakgrund: det finns de som kommit till Sverige som flyktingar, andra har flyttat hit med sin partner och vissa har exempelvis studerat i Sverige och vill stanna för att arbeta.
  • Tidigare arbetslivserfarenhet: vissa personer har utbildning inom ett visst område och har arbetat många år inom den branschen. Andra har arbetat med lite olika saker, eller har inte arbetat alls. Vissa av de lite yngre adepterna letar ibland efter sitt första jobb eller utbildning.

Adepten förväntas, precis som mentorn, att ha tid att träffas minst 1 gång i månaden och att vara motiverad och ha vilja att ta emot hjälp för att ta steg närmare arbetsmarknaden.