Majoriteten av våra mentorer är vanliga privatpersoner som vill engagera sig ideellt, men vi har också samarbeten med företag som bidrar med mentorer.