Nema Problema utvecklas av att mäta effekter på satsningar.  Då är det toppen att det finns verktyg som Survey Software som hjälper oss göra det för till exempel våra mentorskap och högtidsfiranden.

Online Surveys powered by Survey Software
Provided by SoGoSurvey