De allra flesta tycker att det är givande att vara mentor, men det innebär ofta utmaningar. Därför anordnar Nema Problema härliga träffar där man kan få tips och inspiration, både från oss och andra mentorer!

Den 19 september var det dags för höstens första mentorträff med Nema Problema och Stockholms stads yrkesmentorprogram. Kvällen inleddes med att deltagarna fick höra mer om kvällens värdar, företaget Stratsys, vars medarbetare ges möjlighet att bli mentorer med Nema Problema. Stratsys hållbarhetschef Erik Englund berättade om hur företaget jobbar med sociala frågor och hur de bidrar till en mer hållbar värld.

Därefter fick mentorerna dela upp sig i grupper för rundabordssamtal om mentorskapet. Mentorerna och deras adepter träffades första gången i maj, och mentorerna hade mycket att berätta om – både om framgångar och utmaningar. Några ämnen som diskuterades var hur mentorerna bäst hjälper sina adepter att skriva CV och hur mentorerna kan guida sina adepter att hitta nya sociala sammanhang i Sverige.

Stort tack till värdarna Stratsys, vår samarbetspartner Stockholms stad och självklart alla mentorer som kom och delade med sig av sina erfarenheter!

Är du intresserad av att bli mentor?

Läs om mentorprogrammen och gör en intresseanmälan

Bli mentor