Vi är finalister i WEC Awards 2024! WEC Awards delas årligen ut till branschorganisationer inom rekrytering, bemanning och HR som har gjort betydande insatser för att främja en mer inkluderande arbetsmarknad. Genom vårt partnerskap med Kompetensföretagen och Akademikerna SSR strävar vi efter att stödja 100 utrikes födda med samhällsvetenskaplig bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden genom yrkesmentorskap.