Det politiska systemet är ett viktigt forum att delta i för att känna delaktighet i samhällsgemenskapen. Det tycker Sveriges regering och det tycker även vi på Nema Problema! Därför arrangerade vi i förra veckan ett studiebesök på Arbetsmarknadsdepartementet med Nema Problemas mentorprogram för ungdomar som är nya i Sverige. Under besöket fick vi en presentation av Sveriges politiska system och även insikt i hur politikerna arbetar i praktiken, något som kan vara svårt att läsa sig till i skolboken. Mycket roligt att se att det finns ett samhällsengagemang och intresse för politik bland ungdomarna. Heja!

Tack Arbetsmarknadsdepartementet för besöket! Tack också till alla ni som möjliggjort denna programomgång.

Är du intresserad av att delta?

Läs om Nema Problemas mentorprogram och skicka in en intresseanmälan.

Mentorskap