Nema Problema söker styrelseledamöter

Vill du göra skillnad för integrationen i Sverige och människor i ditt närområde? Är du intresserad av att bidra till en mer inkluderande och hållbar samhällsutveckling? Då kan detta vara möjligheten för dig – Nema Problema söker nya styrelseledamöter som vill ha en viktig roll i att ta organisationen på en spännande tillväxtresa.

Om Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation med ambitionen att göra Sverige bäst på integration. Vårt arbete fokuserar särskilt på att stötta personer som är nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund genom mentorprogram. Hela verksamheten genomsyras av våra grundprinciper Evidens, Effektivitet, Handlingskraft och positivitet!

Rollen som styrelseledamot

Idag drivs Nema Problema av ett kansli på omkring tio personer som årligen koordinerar 600+ deltagare i våra mentorprogram. Som ledamot arbetar man tillsammans med en handfull andra passionerade ledamöter för att stötta kansliet i utformning av organisationens framtid, strategi och projekt. Styrelsearbetet bedrivs i huvudsak genom deltagande vid styrelsemöten ca fyra gånger per år som leds av styrelseordförande och kansliets verksamhetschef. Ledamotuppdraget sker utan arvode och tiden man förväntas bidra med är omkring 2-4 timmar i månaden, inklusive styrelsemöten.

Nu söker vi dig som:

  • Har ett starkt engagemang för sociala frågor, särskilt integration och mångfald.
  • Har möjlighet att delta i regelbundna styrelsemöten och bidra med tid till våra projekt och initiativ.
  • Kan bidra med kunskap eller erfarenheter som är relevanta för vår verksamhet.

Rekryteringsprocess

Tycker du att uppdraget låter intressant? Skicka gärna ett kort meddelande till styrelseordförande Philip Robertsson på philip@nemaproblema.se så tar vi kontakt därifrån. Bilägg gärna CV eller länk till LinkedIn-profil.

Bakgrund till Nema Problemas arbete

Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Det beror bland annat på att många personer invandrat till Sverige under senare år och att det är svårt och kan ta lång tid att etablera sig i ett nytt land. Mentorskap har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa nya i ett land till relevant sysselsättning, varför Nema Problema länge arbetat med denna metod. Efter goda resultat så bedriver vi idag ett mentorprogram med stöd av bland annat EU-fonden AMIF, där nyanlända arbetssökande och yrkesverksamma svenskar med matchande erfarenhet paras ihop för att under månatliga träffar stötta den nyanlände att ta steg mot arbetsmarknaden.