Kanske har du någon gång i ditt liv spelat i ett fotbollslag. Eller varit ledare i en idrottsförening. Kanske är just du en av dem som under de senaste åren ställt upp som läxhjälpare eller välkomnat en ny familjemedlem hem till dig. Varför gjorde du det? 

Kan hända ville du hjälpa, påverka, känna meningsfullhet eller ingå i en gemenskap. Det civila samhället är ofta platsen där behov synliggörs, där människor kan göra sina röster hörda – inför en tränare eller en volontär som lyssnar. I det civila samhället kan du som enskild person ta plats och agera – du kan bli coach, sångare, styrelseordförande. Oavsett om du är ny eller gammal i Sverige.

Men ditt engagemang är också del av något större. Ideellt engagemang sammanfogar bubblor och hjälper oss att lita på varandra. Och det är ju integration, eller hur? Civilsamhället och integrationen göds av samma näring, vilket blivit extra tydligt i Sverige idag. Gräsrotsrörelser drivna av nyanlända har vuxit till att bli remissinstanser delaktiga i utformandet av svenska lagar. Ur ett spontant julfirande tog Nema Problemas integrationsarbete fart, och idag har vi hjälpt hundratals nyanlända personer till jobb. 

Genom samarbete kan kliven mot samhällsövergripande integration bli ännu kraftfullare. Därför har vi startat Integrationsnätverket – en gemenskap av Stockholms mest betydelsefulla integrationsinitiativ som alla utgör exempel på integrationssuccér av olika slag. Tillsammans med såväl stat, kommun och näringsliv vill vi kanalisera vår potential för att skapa lösningar som verkligen ger effekt. 

Vill du samarbeta med oss? Eller kanske vill du förändra någons liv genom att dela med dig av din tid och din erfarenhet i rollen som mentor? 

Hör gärna av dig!
Tillsammans kan vi göra Sverige bäst på integration!

Jenny Eriksson, Projektledare för Nema Problema Ungdomsmentorer

Intervju med Deborah och Erik

Deborah är en av deltagarna i mentorprogrammet. Hennes mentor är Erik och i en intervju berättar båda om sina förväntningar.

Intervju med Deborah och Erik

Gotlandsresa gruppbild 2019

Är du intresserad av att delta?

Läs om Nema Problemas mentorprogram och skicka in en intresseanmälan.

Våra mentorprogram