”It is not only about getting a job. I also want to learn more about the working environment and how it is to work in Sweden.”

I mentorprogrammet för akademiker matchar vi arbetssökande som är nya i Sverige med etablerade yrkesmentorer som har liknande utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Deborah kommer ifrån Venezuela och är med i mentorprogrammet för att lära sig om den svenska arbetsmarknaden och få hjälp med sitt arbetssökande.
”I am new here in Sweden and there are a lot of things that are different from my home country Venezuela. I want tips on how to find a job, how to apply. For example how to write a CV. In my home country it was very formal, you should not have a picture and only list your experiences. Here in Sweden I get the feeling it is more informal and it might be good to have a picture and write a little bit about yourself.”

Deborahs mentor Erik är hållbarhetschef på företaget Stratsys och hoppas kunna vara ett bra stöd.
”Deborah vill jobba inom bank/finans och jag hoppas kunna hitta nya vägar in på arbetsmarknaden med de kontakter som jag har. Och såklart hoppas jag kunna stötta med svenskan! Det är ju ofta det som är tröskeln för att få ett jobb. Sen finns det säkert massor med kulturella grejer och oskrivna regler som skiljer sig åt från Venezuela där jag kan ge tips kring hur svenskar tänker.”

Andra saker Deborah hoppas få hjälp av Erik med med är med Intervjuer, Linkedin och sociala nätverk.
”I want to know how I should behave on an interview, what to say and how to present my self in the best way for a swede. Also I want to learn about new things like how to make a LinkedIn profile and get a good network.”

Erik ser också fram emot vad han kan lära sig av att att vara Deborahs mentor.
”Jag tror det kommer bli utvecklande för mig. Jag tycker det är kul att få hänga med nya människor med en annan bakgrund och hoppas få lära mig mer om hur det är att komma hit till Sverige som nyanländ akademiker. Deborah kan säkert ge mig en inblick i hur det är att jobba internationellt och eftersom jag är intresserad av samhällsfrågor och politik så tror jag det kan bli en intressant djupdykning i Venezuela, och kanske Sydamerika generellt, som jag inte kan så jättemycket om.”

Deltagarna får stöd som tar dem närmre sysselsättning och Deborah är inställd på att göra det mesta av mentorprogrammet.
”The very best thing would be to get a job. But it is more about finding a way to get my dream job – to learn from someone with experience how they have done and build contacts.”

Stratsys yrkesmentorer gruppbild

Stratsys yrkesmentorer stöttar nyanlända

Läs om Nema Problemas samarbete med Programvaruföretaget Stratsys.

Stratsys yrkesmentorer

Mentorpar akademiker 2019

Vill ditt företag vara med?

I mentorprogrammet för akademiker matchas nyanlända med mentorer som har liknande utbildning och/eller yrkeserfarenhet, det ger ett bra stöd som leder närmare sysselsättning.

Om ditt företag är intresserade av ett samarbete kan ni maila oss på info@nemaproblema.se.