I vårt mentorprogram för akademiker matchar vi arbetssökande som är nya i Sverige med etablerade yrkesmentorer som har en liknande utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Christian och Atigh träffade varandra som mentor och adept första gången i februari i år. Inte långt efter det lyckades Christian hjälpa Atigh till både en intervju för en provanställning och ett extrajobb.

Christian berättar:
Efter att ha träffat Atigh ett par gånger stod det klart att han borde ha alla förutsättningar att få ett jobb bara han fick komma och presentera sig. Han är ambitiös, energisk och har ett bra CV med ett personligt skrivet följebrev.

Så jag tänkte på vilka i mitt kontaktnät som jag skulle vilja introducera Atigh för. Jag gjorde en lista på sex företag och Atigh fick i uppdrag att läsa in sig på företagen och så valde vi tillsammans ut tre stycken som jag kontaktade.

Det resulterade i två napp – ett extrajobb och sedan en intervju om möjlig provanställning till sommaren.

Vi kommer nu att fokusera på att förbereda så att introduktionen går bra. Så lycka till nu Atigh!

Och Atigh delar med sig av sina tankar:
Situationen är just nu väldigt svårt och många förlorar sina jobb. Jag kände mig extra skrämd och stressad eftersom för mig var det extra viktigt att hitta ett arbete som leder till en fast anställning. Då jag tar studenten det här året och kravet för att jag ska få stanna i Sverige är just en fast anställning.

Då jag har gått en nationell linje, och alltså inte har någon yrkesutbildning, tänkte jag att det kommer att bli extra svårt för mig att hitta ett arbete.

Genom Nema Problema fick jag världens bästa mentor, Christian, som hjälpte mig att hitta en provanställning som kan leda till en fast anställning. Jag är så glad och tacksam för den hjälp jag fick.

Tack så oerhört mycket både Christian och Nema Problema!”

Intervju med Deborah och Erik

Deborah är en av deltagarna i mentorprogrammet. Hennes mentor är Erik och i en intervju berättar båda om sina förväntningar.

Intervju med Deborah och Erik

Vill ditt företag vara med?

I mentorprogrammet för akademiker matchas nyanlända med mentorer som har liknande utbildning och/eller yrkeserfarenhet, det ger ett bra stöd som leder närmare sysselsättning.

Om ditt företag är intresserade av ett samarbete kan ni maila oss på info@nemaproblema.se.