Det här är Integrationsnätverket – ett nätverk för organisationer som arbetar aktivt för stärkt integration.

Här finns representanter från ideella organisationer, sociala företag och offentlig sektor som tillsammans når hundratusentals nya och etablerade personer i Sverige med olika insatser – språkträning, kompismatchning, IT-träning, boendeförmedling, samtalsstöd, mentorskap, praktik, instegsjobb och arbetsförberedande träning, för att nämna några. Några gånger per år ses vi för att utbyta erfarenheter, idéer, motiveras och hjälpa varandra.

I förra veckan hade vi på Nema Problema äran att arrangera en träff för att prata om hur COVID-19 påverkar oss organisationer och de målgrupperna som vi arbetar med.

Det är extraordinära tider som vi genomlever just nu och därför var det särskilt fint att få ses och påminnas om att vi har så många goda kollegor i branschen som står pall, innoverar och fortsätter sina verksamheter omständigheterna till trots.
😃

I den här videon kan även du ta del av Villes omvärldsanalys – angående hur COVID-19 tros beröra integrationsorganisationer i Sverige.

Är din organisation intresserad av att delta, eller vill du komma i
kontakt med oss organisationer som jobbar med integration varje dag?

Läs då mer om Integrationsnätverket här