Avslutning med yrkesmentorprogrammet

I förra veckan hade vi avslutning med de adepter och mentorer som började i vårt mentorprogram för arbetssökande i juni förra året. Under åtta månader har paren tillsammans vässat adeptens CV, pratat om sociala koder på svenska arbetsplatser, ägnat sig åt karriärsplanering och mycket mer! Trots rådande pandemi är vi stolta över att 14

februari 1st, 2021|

Avslutning med ungdomsmentorprogrammet

Härom sistens avslutade vi en omgång av vårt mentorprogram för ungdomar som är nya i Sverige. Under ett år har deltagarna träffats individuellt och vid gruppaktiviteter. Trots rådande pandemi är vi stolta över att 24 par lyckades genomföra programmet, 16% fler har hittat ett jobb, 75% har angett att mentorprogrammet varit till hjälp med skola eller

november 5th, 2020|

Vår största omgång deltagare i ungdomsmentorprogrammet!

Hepp! I förra veckan startade över 𝟖𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫 (!) sin resa i Nema Problema 𝐮𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦𝐬𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐞𝐫 - vår största omgång hittills! 👏🏽 I mentorprogrammet matchas ungdomar som är nya i Sverige med en mentor som bott länge eller vuxit upp här. Under månatliga träffar hjälps de åt att nå mål relaterade till utbildning och långsiktig

november 2nd, 2020|

Genom samarbete kan kliven mot samhällsövergripande integration bli ännu kraftfullare

Kanske har du någon gång i ditt liv spelat i ett fotbollslag. Eller varit ledare i en idrottsförening. Kanske är just du en av dem som under de senaste åren ställt upp som läxhjälpare eller välkomnat en ny familjemedlem hem till dig. Varför gjorde du det?  Kan hända ville du hjälpa, påverka, känna meningsfullhet

september 21st, 2020|

Årets tredje träff med Integrationsnätverket!

Det här är Integrationsnätverket - ett nätverk för organisationer som arbetar aktivt för stärkt integration. I förra veckan hade vi årets tredje träff med Integrationsnätverket – ett nätverk för organisationer som arbetar aktivt för stärkt integration. Här finns representanter från ideella organisationer och sociala företag som tillsammans når hundratusentals nya och etablerade personer i

september 10th, 2020|

“Ja, kan jag hjälpa någon med något gällande yrkesliv så gör jag det”

I veckan hade Martina och Ville digital diplomering för ännu en omgång av Nema Problema Yrkesmentorer, där nya i Sverige med eftergymnasial utbildning fått hjälp att ta steg mot jobb av mentorer med erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Bravo! Vi ställde några frågor till Ana (adept) och Anne Mette (mentor) som varit ett mentorpar i omgången. Ana,

september 4th, 2020|

Till toppen