Vad kan man förvänta sig att få ut av programmet?

Vad man får ut av programmet är högst individuellt, men några saker går att säga på generell nivå. Här ser vi bland annat att: 30 % av adepterna brukar hitta ett jobb under programtiden. 70 % vill fortsätta ses med sin match efter programmet. De allra flesta mentorer anger att de erhållit viktiga insikter om

mars 11th, 2022|

Vilka är adepterna och vilka krav ställs på dem?

Adepterna som deltar i mentorprogrammet kan skilja sig utifrån flera aspekter: Ålder: ålder varierar men de flesta är mellan 20-50 år. Bakgrund: det finns de som kommit till Sverige som flyktingar, andra har flyttat hit med sin partner och vissa har exempelvis studerat i Sverige och vill stanna för att arbeta. Tidigare arbetslivserfarenhet: vissa personer

mars 11th, 2022|

Hur rekryterar ni adepter?

Vi samarbetar med olika kommuner i Stockholm och majoriteten av adepterna får vi kontakt med genom SFI-skolor. Många hittar oss även via våra sociala medier eller rekommendationer.

februari 9th, 2022|

Hur fungerar matchningen med adepten?

Vid matchning tar vi hänsyn till flera olika komponenter, bland annat yrkeserfarenhet, personlighet och vad man vill uppnå med programmet. Vi tar också adeptens behov och vilket stöd du som mentor kan erbjuda i beaktande, samt deltagarnas eventuella önskemål kring matchning

februari 9th, 2022|

Förväntas jag som mentor skaffa ett jobb åt min adept?

Nej, det finns inte någon förväntan på att du som mentor ska fixa ett jobb eller utbildningsplats till en adept, utan en mentors roll är att hjälpa adepten på vägen. Syftet med mentorskapet är främst att adepten ska få stöd, hjälp och ett utökat nätverk som ökar hens chanser att komma närmare det som hen

februari 9th, 2022|

Vad förväntas av mig som mentor?

Din roll som mentor är att stötta och vägleda din adept utifrån personens behov, förutsättningar och mål. Ni navigerar tillsammans frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. För adepten är det framför allt viktigt med en mentor som känner ett engagemang inför uppdraget och att ge den tid som behövs för

februari 9th, 2022|

Hur mycket tid behöver jag lägga ned som mentor?

Under programmet förväntas du träffa din adept minst en gång i månaden. Vill ni ses oftare går det självklart bra, men en träff per månad är det båda åtar sig när man deltar i mentorprogrammet. Under programmet anordnas också fyra gemensamma träffar där du möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med

februari 9th, 2022|
Till toppen